Záchrana dat metodou ISP (direct eMMC)

Metoda ISP (In-System-Programming), která je také známá pod názvem direct eMMC spočívá ve využití možnosti přímé komunikace s paměťovým eMMC chipem prostřednictvím vhodného rozhraní. A to bez nutnosti vyjmutí paměťového chipu ze zařízení. Podobnost s metodou JTAG je však pouze zdánlivá – ISP spočívá v komunikací s eMMC na přímo, kdežto JTAG potřebuje ještě procesor.

Pro metodu ISP se používají tyto piny:

– DAT0
– CMD
– CLK
– VCC (až 3.3V)
– VCQ (1.8V)
– GND

Tyto piny je třeba lokalizovat na základní desce předmětného mobilního terminálu a propojit je s vhodným rozhraním. Vyčtení paměti samotné je pak provedeno prostřednictvím vhodného rozhraní (Z3X, UFi, Riff…)

Tato metoda je vhodná pro forenzní účely, získávání dat z rozbitých nebo vytopených mobilních telefonů. Dále je možné jí využít pro prolomení zabezpečení (PIN, gesto…) nebo i odstranění FRP.